menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 18/2021, de 20 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en matèria del permís i llicència de conducció per punts

Publicada en el BOE del 21/12/2021

28/01/2022

Entrada en vigor el 21.03.2022.

El 22.12.2021 entren en vigor les modificacions relatives a l'article 75 (Infraccions lleus), article 98 (Infraccions), article 99 (Punt de contacte nacional), article 100 (Intercanvi de dades), article 101 (Carta d'informació) i els Annexos V (Dades de cerca a què podran accedir els òrgans competents espanyols), VI (Dades que els facilitaran els òrgans competents espanyols) i VII (Carta d'Informació).

Els aspectes més destacats de la reforma són:

  • Pèrdua de punts per ús de telèfon mòbil al volant: 6 punts.
  • Pèrdua de punts per no fer servir el cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de protecció: 4 punts.
  • Pèrdua de punts per avançar posant en perill o entorpint ciclistes o sense deixar la separació mínima d'1,5 metres: 6 punts.
  • Pèrdua de punts per llançar a la via o als voltants objectes que puguin produir incendis o accidents: 6 punts.
  • L'obligatorietat de l'ús del casc per als usuaris de patinets, que no podran circular per la vorera.
  • Prohibició de beure alcohol per a menors que usin vehicles de mobilitat personal
  • Prohibició d'avançament (repassar a 20km/h) a carreteres convencionals.

L'objecte de la reforma se centra principalment en la revisió de les infraccions que detreuen punts; el reconeixement que té per a la seguretat viària la superació de cursos de conducció segura i eficient; el tractament actualitzat de la conducció professional; i la unificació a dos anys del termini que ha de transcórrer per recuperar el saldo inicial de punts després de la fermesa de les sancions.

Respecte de les infraccions, els canvis se centren en aquelles que s'identifiquen com els comportaments més perillosos en l'actualitat i que, per tant, augmenten la detracció de punts. Així, es modifica l'annex II per agreujar la pèrdua de punts en infraccions consistents en la utilització de telèfon mòbil subjectant el dispositiu amb la mà, diferenciant-lo d'altres supòsits d'utilització indeguda que comporten menys riscos, així com les infraccions per la falta de ús o ús incorrecte del casc de protecció, del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció infantil.

La modificació legal preveu que els cursos de conducció segura i eficient puguin servir per recuperar o bonificar amb dos punts de saldo, d’acord amb el que es determini reglamentàriament. Aquests cursos han de ser una oportunitat per reciclar les persones que, encara que no hagin comès infraccions greus, vulguin millorar-ne la conducció i fer-la més segura i eficient.

A més, s'unifica a dos anys el termini per recuperar el saldo inicial de punts, i desapareix la distinció existent fins ara entre dos anys quan consten sancions greus i tres anys quan consten sancions molt greus. Se simplifica així el sistema, que era complex d'entendre, ja que les persones desconeixien moltes vegades si les sancions anotades al Registre de Conductors i Infractors eren d'un tipus o altre.

D'altra banda, se suprimeix la possibilitat que tenen els turismes i les motocicletes de sobrepassar en 20 km/h els límits genèrics de velocitat fixats per a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles que circulin a velocitat inferior a aquelles.

També s'ha tingut en consideració en aquesta reforma legal, que en les proves per a l'obtenció i la recuperació de permisos o llicències de conducció o altres autoritzacions administratives per conduir, sovint, els que aspiren a la seva obtenció cometen fraus. Excepció feta de la suplantació (constitutiva d’infracció penal consistent en usurpació d’estat civil) el frau més habitual és la utilització de dispositius d’intercomunicació no autoritzats durant l’examen. Aquesta conducta es passa a sancionar de manera proporcional a la seva gravetat, per la qual cosa es tipifica com una infracció molt greu que comporta, a més de la multa corresponent, la impossibilitat de tornar-se a presentar a les proves esmentades en el termini de sis mesos.

Per tal de garantir la seguretat i la qualitat dels serveis públics encomanats, s'introdueix la competència de la funció auditora. Les auditories han de permetre que els centres i els operadors que realitzen serveis i tràmits relacionats amb l'organisme autònom Prefectura Central de Trànsit compleixin els requisits i les obligacions que la normativa exigeix ​​i són un complement important de la funció inspectora tradicional, redundant en una major qualitat de serveis a la ciutadania.

Un altre aspecte que es modifica és l'anomenada conducció professional, que així s'adapta a la realitat actual: s'estableix que es preveu desenvolupar un sistema on line que afavorirà que les empreses de transport i les persones treballadores autònomes que tinguin la condició d'ocupadores puguin conèixer si una persona conductora professional que treballa en aquestes empreses es troba en situació legal de poder conduir vehicles de transport.

LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21006

 

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×